Střelecký trénink

STŘELECKÝ TRÉNINK

Pro účastníky našich kurzů budou organizovány pravidelné tréninky, kde si dosažené dovednosti budete moci připomenout, zdokonalit se a i se třeba něco nového dozvědět. Tréninky budou o délce 3 – 4 hod a budou organizovány formou střeleckých cvičení, drilů popřípadě řešení modelových situací a po tréninku u kávy/nealko pivka konzultace ke střeleckotaktické problematice. Termín a potřebné informace budou zveřejňovány minimálně 14 dní před zahájením a budou do počtu cca 16 osob dle kapacity rezervované střelnice. Tréninky budou organizovány i v pracovních dnech v odpoledních hodinách. Pro aktuální termín tréninků sledujte akce a náš facebook.