Seznam zpracovatelů

Seznam zpracovatelů osobních údajů  
Společnost Direct Force s.r.o., se sídlem Božetěchova 2259/101, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 05838924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 104103 (dále jen „Správce“) tímto informuje, že na základě smlouvy o zpracování osobních údajů mohou být osobní údaje dále zpracovávány těmito zpracovateli:
účetní firma